Privacyverklaring

Psychologiepraktijk Riet de Haan, gevestigd aan Gentiaan 73, 2498 EB Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.rietdehaan.nl
Gentiaan 73, 2498 EB Den Haag
0615168556

Riet de Haan is de Functionaris Gegevensbescherming van Psychologiepraktijk Riet de Haan. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Verwerking van persoonsgegevens 

Psychologiepraktijk Riet de Haan stelt betrokkene op de hoogte van het registeren van diens gegevens, van het doel daarvan en van de rechten van betrokkene met betrekking tot die gegevens. 

 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van:

  • Het verlenen van zorg aan betrokkene
  • Het innen van de vergoeding voor de therapie

 

Aard van de persoonsgegevens 

Psychologiepraktijk Riet de Haan verwerkt de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adres, postcode, woonplaats
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Andere bijzondere gegevens, als bedoeld in artikel 9 AVG, met het oog op goede zorgverlening

 

Inzagerecht betrokkene

De betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking hebbende gegevens.

 

Aanvulling, correctie, verwijdering van persoonsgegevens

Zijn in het dossier feitelijke gegevens onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel worden gegevens verwerkt in strijd met een wettelijke voorschrift, dan kan de betrokkene een schriftelijk verzoek indienen bij Psychologiepraktijk Riet de Haan om deze gegevens te verbeteren of te verwijderen. Aan het door betrokkene gedane verzoek wordt voldaan wanneer vaststaat dat degene die het verzoek doet, de betrokkene is. Betrokkene is desgevraagd verplicht een geldig identiteitsbewijs te tonen.

 

Bewaartermijnen

Met inachtneming van wettelijke voorschriften eindigt de bewaartermijn twee jaar na het laatste contact met betrokkene.

 

Veiligheid

Psychologiepraktijk Riet de Haan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Psychologiepraktijk Riet de Haan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.  De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Klachten

Wanneer betrokkene van mening is dat een klacht onvoldoende door de functionaris van Psychologiepraktijk Riet de Haan behandeld is kan betrokkene binnen een termijn van vierweken zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren.

 

Versie maart 2019

 
Riet de Haan MSc, psycholoog en relatietherapeut
Ik wil me van harte inzetten voor liefdevolle relaties! Ik help stellen om samen te werken aan een sterke band van liefde en kameraadschap. Zodat je echt (weer) samen op kunt trekken.
lees meer